Menighetsrådet

Menighetsrådet er menighetens strategi- og styringsorgan. Menighetsrådet er et offentlig organ som er pålagt viktige forvaltningsoppgaver. Sør-Varanger er en ett-sogns kommune, det betyr at Sør-Varanger menighetsråd også ivaretar fellesrådsfunksjonen.

Etter kirkevalget i 2015 trådte menighetsrådet i kraft 8 desember 2015.

Faste medlemmer i menighetsrådet

Astrid Bye Ramberg, leder

Marie Sivertsen Basma, nestleder

Ellen Katrine Hætta

Kathrine Jahre

Mailiss Fløtten Andreassen

Wenche Pedersen Kjølås

Frode Berg

Einar Aksel Rånes Fagerheim (sokneprest)

Frank Emil Trasti (Kommunens representant i fellesrådet)

Vararepresentanter:

Aud Alfild Mathisen

Kjell Haastad

Mikael Luis F. Aapro

Torbjørn Brox Webber

Elin Mathisen (Kommunens vararepresentant i fellesrådet)

 

 

Sør-Varanger menighetsråd

fv. Einar Aksel Rånes Fagerheim, sokneprest, Frode Berg, leder, Ellen Katrine Hætta, medlem, Kathrine Jahre, medlem, Wenche Pedersen Kjølås, medlem,Marie Basma, medlem, Kjell Hastad, varamedlem.

 

  

Møteplan for arbeidsutvalgs og menighetsrådsmøter 2019

Dato

Kl

26.februar

15.00-18.00

9. april

15.00-18:00

4. juni

15.00-18:00

3. september

15.00-18:00

22. oktovber

15.00-18.00

3. desember

15.00-18.00

   

 

 

 

 

 

Innhold Planlegge Aktiviteter

  Gudstjenester