Innsettelse av ny sogneprest

09.12.09

Søndag, 13. desember 2009,kl 11 holdes festgudstjeneste med innsettelse av ny sogneprest og presentasjon av nytt menighetsråd

Av Tor Øystein Seierstad

Endelig er vi der at vi ikke bare holder avskjeder men også kan invitere til feiring av nyansettelser i Sør-Varanger menighet.

Menigheten er midt oppi en stor og spennende omstilling med en rekke nyansettelser på trappene. I løpet av de nærmeste månedene skal det ansettes 2 nye organister, en prest i den ledige kapellanstillingen og saksbehandler ved menighetskontoret. Først ut i rekken av nyansettelser er vår nye sogneprest Eli Kristin Flåten som allerede har virket i stillingen et par måneder.

Søndag 13. desember innsettes hun formelt i stillingen som sogneprest i Sør-Varanger av prost Stein Ovesen under festgudstjenesten klokken 1100 i Kirkenes kirke. St Cecilia barnekor deltar under gudstjenesten.

Under gudstjenesten vil vi også presentere det nye menighetsrådet som tiltrådte 1. november  for menigheten.

Kirkekaffe i menighetssalen etter gudstjenesten med rikelig anledning til å bli bedre kjent med både ny sogneprest og det nye menighetsrådet


Motta våre nyheter på e-post


Siste nyheter
31.05.18  Sommerkonsert
Innhold Planlegge Aktiviteter

  Gudstjenester